Members

B foto Daniel Medesani Dr. Daniel A. Medesani
JTP UBA, Inv. Adjunto, CONICET
D foto Ivana Canosa Lic. Ivana S. Canosa
Becaria doctoral CONICET
E foto Gabriela Silveyra Lic. Gabriela R. Silveyra
Becaria doctoral CONICET
Noelia Lonné
Lic. Noelia Lonné
Ayudante de Primera UBA / Tesista doctoral UBA
unnamed Lic. Juliana L. Lofrano
Becaria doctoral UBA